Eseménynaptár

A tanév helyi rendje

 1. § A tanítási évben - a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról - a nevelőtestület véleményének kikérésével - az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.

A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása

1.sz.

Esemény / téma

Felelős

Időpont

Tanulók felügyeletének ellátása

1.

Pedagógiai Program módosítása, elfogadása

intézményvezető int.vez.helyettesek

október 13.

      Ügyelet

2.

DÖK Nap

intézményvezető int.vez.helyettesek

DÖK elnök

január 3

Ügyelet

3.

Csapatépítés

Tantestületi kirándulás

intézményvezető, intézményvezető-helyettesek

      január 4.

Ügyelet

4.

Pályaorientációs Nap

intézményvezető, intézményvezető-helyettesek

február 22.

Ügyelet

5.

Tantestületi továbbképzés

intézményvezető

április 25.

Ügyelet

6.

Projekt Nap

intézményvezető

április 26.

 

 

A tanév szorgalmi időszaka

Első tanítási nap:                    2018. szeptember 3. (hétfő) 

Utolsó tanítási nap:                  2019. június 14. (péntek)

A tanítási napok száma száznyolcvan (181 ) nap.

A szorgalmi időszak első féléve 2018. szeptember 3-tól  -  2019. január 25-ig tart.

Az első féléves tanulmányi előrehaladásról a tanulót illetve gondviselőjét 2019. február 1-ig  tájékoztatjuk a félévi értesítő által.

 

A 3. §-ban meghatározott esetekben az első félév utolsó napját az igazgató állapítja meg. Az értesítést ettől a naptól számított öt munkanapon belül kell megküldeni.

 (2) Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni az iskolaszéknek, az intézményi tanácsnak és a fenntartónak.

 

A szünetek időtartama

Iskolai tanítási szünetek:

Őszi szünet:        2018. október 29-tól  2018. november 4-ig tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap       2018. október 26. (péntek)

A szünet utáni első tanítási nap          2018. november 5. (hétfő).

Téli szünet:         2018. december 24-től   2019. január 2-ig tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap              2018. december 21. (péntek)

A szünet utáni első tanítási nap                2019. január 3. (csütörtök).

Tavaszi szünet: 2019. április 19-től 2019. április 24-ig tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap       2019. április 18. (csütörtök)

A szünet utáni első tanítási nap          2019. április 25. (csütörtök).

Az alapfokú művészeti iskolákban a tanítási év utolsó három hetében lehet vizsgát szervezni. A vizsga időpontját az iskola igazgatója határozza meg.

Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra eső időszakában

Figyelembe véve a nemzetgazdasági miniszter 9/2017. (V. 19.) NGM rendelete a 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

2018.október 22.  hétfő ( hosszú hétvége)

 1. január 1. hétfő, Új Év első napja (hosszú hétvége)
  2019. március 15. péntek, Nemzeti Ünnep (hosszú hétvége)
  2019. április 19. péntek, Nagypéntek ( hosszú hétvége )
  2019. április 22. hétfő, Húsvét hétfő (hosszú hétvége)
  2019. május 1. szerda, Munka Ünnepe
  2019. június 10. hétfő, Pünkösd hétfő (hosszú hétvége)

 

További tanítás nélküli napok a 2019. évi munkaszüneti napok körüli munkarendváltozásból fakadóan

 1. október 22. hétfő
 2. november 2. péntek
 3. december 24. hétfő
 4. december 31. hétfő

Ledolgozandó munkanapok a szorgalmi időszakban (áthelyezett munkanap )

 1. október.13. szombat ledolgozás
 2. november 10. szombat ledolgozás
 3. december 1. szombat ledolgozás

2018 december 15. szombat ledolgozás

Keresés

Elektronikus napló bejelentkezés

Általános Iskolai Beiratkozás

3. Tüköry Jótékonysági bál

Életképek

Ki olvas minket?

Oldalainkat 117 vendég és 0 tag böngészi

Tüköry Lajos Általános Iskola és AMI - Designed by Csala Rajmund